Oferta

Osoby fizyczne prowadzące działalność

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
  • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
  • wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną
    (obniżenie kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością podpisania deklaracji)
  • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej (jeżeli będzie to niezbędne we współpracy ze sprawdzonym przez nas lub wskazanym przez Klienta prawnikiem) i/lub rejestracja w odpowiednich urzędach  ( urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS)
  • sporządzanie sprawozdania finansowego.