Oferta

Kadry, płace, ZUS

Zapewniamy pełną obsługę kadr i płac, gwarantując jednocześnie pełną poufność przekazywanych nam danych. Dajemy Naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa poprzez pewność że obsługa kadrowa prowadzona jest zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, co pomaga utrzymać dobre i przejrzyste relacji z pracownikami. W każdej chwili służymy wsparciem merytorycznym kadrze zarządzającej (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Nasze usługi obejmują między innymi:

  • Sporządzanie list płac i wyliczanie wynagrodzeń;
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym prowadzenie teczek osobowych pracowników;
  • Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;
  • Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;
  • Wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń;
  • Przygotowywanie i rozliczanie umów zlecenia i o dzieło;
  • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
  • Sporządzanie zgłoszeń i raportów do ZUS i urzędu skarbowego.